Информационна кампания по  проект № BG05SFOP001-2.025-0015

Информационна кампания по  проект № BG05SFOP001-2.025-0015 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“ Нулеви отпадъци – община Болярово Провеждане на политиката за нулеви отпадъци ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

Read More