Изготвени документи по Дейност 1

Изготвени документи по Дейност 1

  • Презентация онлайн Уебинар – Дейност 1
  • Проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики за нулеви отпадъци: Файл PDF
  • Препоръки и екшън-план за гражданско участие за община Боляровo: Файл PDF
  • Анализ на прилаганите на местно и национално ниво методи, модели и добри практики: PDF Файл
  • Писмо за околната среда: Видео
  • Гражданско участие в опазването на околната среда. Файл с документа (docx)
  • Препоръки за конкретни мерки в България. Файл на Документа (doc)
  • Гражданско участие в опазването на околната среда (2 част)

Представяне на Сборник за добри практики на проведен обществен форум. Сборникът е разработен по проект: „Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда“ по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление: Файл със сборника (pdf)
Сваляне на пълен регистър на сдружение ВОБ във формат ACCESS. Трябва да имате инсталиран MS ACCESS.
Регистър на ВОБ в WEB формат
Регистърът е разработен по проект: „Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда“ по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

 

Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ИАОС, свързани с опазването на околната среда. Механизмът е разработен по проект: „Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда“ по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Файл с документа (pdf)