Информационна кампания по  проект № BG05SFOP001-2.025-0015

Информационна кампания по  проект № BG05SFOP001-2.025-0015

Информационна кампания по  проект № BG05SFOP001-2.025-0015 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“

Нулеви отпадъци – община Болярово

Провеждане на политиката за нулеви отпадъци

ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ